ocena ogólna - POMOC SPOŁECZNA ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin, Gmina Myślenice wypada nieco lepiej niż przeciętna gmina w grupie porównawczej. Gminę cechuje niski odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, który do tego ulegał dalszemu zmniejszeniu.

Znaczna większość wskaźników cząstkowych oscyluje wokół średniej w grupie porównawczej - są nimi: dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych, wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej finansowane ze środków własnych, dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, porady lekarskie. Słabiej niż w grupie porównawczej wypadają 2 wskaźniki dotyczące inwestycji w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej, które w ostatnim czasie nie były kierunkiem wydatków majątkowych.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE