gminne Jednostki organizacyjne


urząd Miasta i Gminy w myślenicachDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Myślenice

Statut przyjęty uchwałą Nr 506/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r.

W 2021 r. Rada Miejska w Myślenicach nie dokonała zmian w treści Statutu Gminy.


regulamin organizacyjny urzędu Miasta i Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przyjęty zarządzeniem Nr 59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015 r. z późn. zm.

W 2021 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy zmieniono dwukrotnie:

    • zarządzeniem Nr 147/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach ustalonego Zarządzeniem Nr 59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015r. oraz

    • zarządzeniem Nr 253/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach ustalonego Zarządzeniem Nr 59.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015 r.


regulamin pracy urzędu Miasta i Gminy

Regulamin przyjęty zarządzeniem Nr 184/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.


zatrudnienie w urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach zatrudniano 152 pracowników, w tym 97% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 11 pracowników. Główną przyczyną zakończenia współpracy było wypowiedzenie umowy przez pracownika lub jego przejście na emeryturę.


urząd w liczbach


52 409

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.


w tym:

10 124

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie (ePUAP oraz poczta e-mail)

34 577

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.


w tym:

2 944

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie (ePUAP)

76 604

założonych spraw w 2021 r.


Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach wydanych zostało 25.450 decyzji. Aż 97% z nich wydane zostało przez Wydział Podatków i Opłat. Działalność tej jednostki w dużej mierze opierała się również na przygotowywaniu wezwań, zawiadomień, upomnień, tytułów wykonawczych, pozwów i wniosków sądowych, informacji oraz potwierdzeń umów dzierżawy. Łącznie w wydziale tym przygotowano 48.361 dokumentów.

W 2021 r. przygotowane zostało również 11.041 odpisów i wypisów. Największy udział w tej liczbie miał Urząd Stanu Cywilnego (8.973) oraz Wydział Gospodarki Przestrzennej (1.114). Dodatkowo, Urząd Stanu Cywilnego uplasował się na drugim miejscu względem ilości przygotowanych druków urzędowych (10.885).

W roku ubiegłym dużą aktywnością wykazywał się również Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych. Wśród działań tej jednostki na rzecz mieszkańców Myślenic wymienić można m.in. wydawanie dowodów osobistych oraz wnioski o wpis do CEIDG w łącznej liczbie 4.772. Wydział ten wygenerował też 1.878 zaświadczeń, łącznie natomiast w urzędzie przygotowano 6.232 tego typu dokumentów. W ramach zadań związanych z akcją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań NSP 2021 Gmina Myślenice pracownicy Wydziału wykazali się dużą aktywnością i pomocą dla mieszkańców co przełożyło się na otrzymanie wyróżnienia przez Gminę Myślenice w konkursie na najbardziej cyfrową Gminę w NSP 2021.Jednostki organizacyjne gminyPrzedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach


Myślenice ul. 3 Maja 98


Dyrektor: Elżbieta Cygal

Zatrudnienie w 2021 r.: 15,43 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Myślenicach


Myślenice ul. K. Wielkiego 123


Dyrektor: Monika Tula

Zatrudnienie w 2021 r.: 12,4 etatów


Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Myślenicach


Myślenice ul. Lipowa 2a


Dyrektor: Elżbieta Dyniec

Zatrudnienie w 2021 r.: 7,37 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach


Myślenice ul. B. Joselewicza 1


Dyrektor: Teresa Sari

Zatrudnienie w 2021 r.: 24,35 etaty


Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Myślenicach


Myślenice ul. Niepodległości 50


Dyrektor: Barbara Woźnica

Zatrudnienie w 2021 r.: 15,12 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Myślenicach


Myślenice ul. Ogrodowa 7


Dyrektor: Renata Leśniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 29,56 etatów


Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Myślenicach


Myślenice ul. K. Wielkiego 20


Dyrektor: Janina Sala

Zatrudnienie w 2021 r.: 9,05 etatów

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach


Myślenice ul. S. Batorego 1A


Dyrektor: Katarzyna Baranik

Zatrudnienie w 2021 r.: 27,49 etatów


Przedszkole Samorządowe w Bęczarce


Bęczarka 104


Dyrektor: Bożena Piwowarska

Zatrudnienie w 2021 r.: 11,52 etatów

ZPO Przedszkole Samorządowe w Borzęcie


Borzęta 368


Dyrektor: Marzena Bylica

Zatrudnienie w 2021 r.: 10,50 etatów


ZPO Przedszkole Samorządowe w Bysinie


Bysina 284


Dyrektor: Grzegorz Kotecki

Zatrudnienie w 2021 r.: 8,64 etatów

ZPO Przedszkole Samorządowe w Drogini


Droginia 20


Dyrektor: Jarosław Pietrzak

Zatrudnienie w 2021 r.: 11,21 etatów


zpo Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie


Głogoczów 297


Dyrektor: Marzena Pietrzak

Zatrudnienie w 2021 r.: 15,70 etatów

zpo Przedszkole Samorządowe w Jasienicy


Jasienica 48


Dyrektor: Grażyna Szczepaniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 6,80 etatów


Przedszkole Samorządowe w Jaworniku


Jawornik 172


Dyrektor: Bogumiła Łętocha

Zatrudnienie w 2021 r.: 15,34 etatów

zpo Przedszkole Samorządowe w osieczanach


Osieczany 100


Dyrektor: Lilianna Mitana

Zatrudnienie w 2021 r.: 7,64 etatów


Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni


Trzemeśnia 306


p.o. Dyrektora: Barbara Ładzińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 19,8 etatów

Żłobek Samorządowy w Myślenicach


Myślenice, Osiedle 1000-lecia 18A


Dyrektor: Maria Hodurek

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 etatów


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach


Myślenice, ul. J. Sobieskiego 1


Dyrektor: Tadeusz Jarząbek

Zatrudnienie w 2021 r.: 39,36 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach


Myślenice, ul. S. Żeromskiego 2


Dyrektor: Justyna Otfinowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 98,40 etatów


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach


Myślenice, ul. S. Pardyaka 26


Dyrektor: Renata Skuza

Zatrudnienie w 2021 r.: 88,97 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach


Myślenice, ul. Zdrojowa 16A


Dyrektor: Ewa Leśniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 55,75 etatów


Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce


Bęczarka 14


Dyrektor: Lucyna Suder

Zatrudnienie w 2021 r.: 17,70 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie


Borzęta 368


Dyrektor: Marzena Bylica

Zatrudnienie w 2021 r.: 24,05 etatów


zpo Szkoła Podstawowa im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bysinie


Bysina 284


Dyrektor: Grzegorz Kotecki

Zatrudnienie w 2021 r.: 23,90 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini


Droginia 20


Dyrektor: Jarosław Pietrzak

Zatrudnienie w 2021 r.: 24,30 etatów


zpo Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie


Głogoczów 297


Dyrektor: Marzena Pietrzak

Zatrudnienie w 2021 r.: 35,30 etatów

zpo Szkoła Podstawowa im. Prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy


Jasienica 48


Dyrektor: Grażyna Szczepaniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 18,14 etatów


Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku


Jawornik 293


Dyrektor: Renata Marzec

Zatrudnienie w 2021 r.: 42,75 etaty

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach


Krzyszkowice 368


Dyrektor: Rena Rospond

Zatrudnienie w 2021 r.: 52,70 etaty


zpo Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach


Osieczany 100


p.o. Dyrektora: Lilianna Mitana

Zatrudnienie w 2021 r.: 18,80 etatów

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polance


Polanka 71


Dyrektor: Adam Pawlikowski

Zatrudnienie w 2021 r.: 22,60 etaty


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie


Poręba 16


Dyrektor: Andrzej Jaśkowiec

Zatrudnienie w 2021 r.: 27,21 etatów

Szkoła Podstawowa im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni


Trzemeśnia 250


Dyrektor: Andrzej Jasek

Zatrudnienie w 2021 r.: 47,57 etatów


Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani


Zasań 91


Dyrektor: Renata Piekarz

Zatrudnienie w 2021 r.: 19,40 etatów

Szkoła Podstawowa w Zawadzie


Zawada 24


p.o. Dyrektora: Kamila Hodurek - Kiebzak (od 01.09.2021 r.)

Zatrudnienie w 2021 r.: 20,30 etatów

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach


Myślenice ul. Słowackiego 82


Dyrektor: Małgorzata Aleksandrowicz

Zatrudnienie w 2021 r.: 77 pracowników

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. jana kruczka w Myślenicach


Myślenice ul. Adama Mickiewicza 17


Dyrektor: Agnieszka Kazanecka-Bylica

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników


Myślenicki ośrodek kultury i sportu


Myślenice ul. Piłsudskiego 20


Dyrektor: Piotr Szewczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 44 pracowników

Muzeum niepodległości w Myślenicach


Myślenice ul. Sobieskiego 3


Dyrektor: Łukasz Malinowski

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników


Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach


Myślenice ul. H. Jordana 4a


Dyrektor: Danuta Kasprzycka

Zatrudnienie w 2021 r.: 16 pracownikówSpółki GminneZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach


Myślenice ul. Słowackiego 82


Prezes: Jarosław Korabik

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach


Myślenice ul. Piłsudskiego 47


Prezes: Katarzyna Burda


Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.


Myślenice ul. Rynek 8/9


Prezes: Witold Rozwadowski

Spółka Sport Myślenice


Myślenice ul. Zdrojowa 9


Prezes: Michał Funek