ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W ostatnich latach wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej znajduje się w obszarze uznanym jako sytuacja sprzyjająca. Względem gmin porównywanych, Gmina Myślenice ma bardziej rentowny system gospodarki odpadami komunalnymi (średni wskaźnik za lata 2019-2021 wynosi ponad 93%), którego ceny w Polsce w ostatnich latach rosły nawet o kilkadziesiąt procent rok do roku.

Słabiej natomiast kształtują się wskaźniki bazujące na inwestycjach w sport, kulturę czy dotacjach pozyskanych na inwestycje w drogi publiczne i jednocześnie wydatkach na te cele.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA