ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Myślenicka oświata może pochwalić się wysokim poziomem innowacyjności, a także dobrymi wskaźnikami wydajności. Myślenice posiadają bardzo wysoki współczynnik skolaryzacji szkół podstawowych wynoszący ponad 95% (średnia dla lat 2019-2021) oraz współczynnik skolaryzacji przedszkolnej wynoszący prawie 98% (średnia dla lat 2019-2021). Jednocześnie w ostatnim czasie spadły wskaźniki liczby oddziałów i liczby uczniów na etat nauczycielski.

Niemal idealnie na średnim poziomie wypada Gmina Myślenice jeżeli chodzi o udział subwencji oświatowej w subwencyjnych wydatkach oświatowych. Udział wynosił ponad 70%. Oznacza to, że gmina dopłaca do oświaty niemal 30%, ale wynik ten jest zbieżny z trendami w podobnych jednostkach.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA