OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Myślenice w 2021 r. była bardzo blisko wyniku średniego z grupy porównawczej. Najlepiej oceniana sytuacja występuje we wskaźniku cząstkowym "Mieszkańcy w wieku kreatywnym", który mimo znajdowania się w sprzyjającej sytuacji zmalał poniżej 15%, ale malał nieco wolniej niż w innych gminach.


Myślenice wypadają nieco słabiej niż inne porównywane gminy we wskaźnikach dochodowych na mieszkańca (np. PIT na mieszkańca, czy dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mieszkańca). Oznacza to z jednej strony, że wpływy do budżetu z tych tytułów są mniejsze (mniej zamożne społeczeństwo, niższe obciążenia podatkowe). Jednocześnie patrząc w połączeniu ze wskaźnikami
gospodarczymi sytuacja ta nie powinna martwić, gdyż bardzo niskie bezrobocie w połączeniu z niskimi obciążeniami zapewnia dużą rezerwę na przyszłość.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA