ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja budżetowa jest stosunkowo podobna do sytuacji wskaźnika Mieszkańcy. Myślenice są blisko średniej jednostki z grupy porównawczej. Sprzyjająco Gmina Myślenice wypada we wskaźnikach dotyczących obciążenia kosztami (administracja w wydatkach bieżących i wydatki bieżące na mieszkańca) oraz w zdolności kredytowej i wskaźniku samofinansowania.

Z drugiej strony Myślenice mają niższe wskaźniki dochodowości na mieszkańca (zależne od zamożności społeczeństwa i często związane z bezpośrednim położeniem geograficznym) oraz słabsze wskaźniki dotyczące zadłużenia gminy, choć warto podkreślić że spadał koszt obsługi zadłużenia oraz wskaźnik obsługi zadłużenia i w tym samym czasie rosły wskaźniki zdolności kredytowej i samofinansowania. Innymi słowy, gmina zmniejszała zadłużenie i wzmacniała swoją siłę dochodową.Wskaźniki w obszarze BUDŻET