OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Myślenice na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Myślenice porównywana jest do 76 gmin miejsko-wiejskich, będących strefami zewnętrznymi obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Myślenice należą z małopolskich JST: Gmina Krzeszowice, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Dobczyce, Niepołomice i Wieliczka, zaś z pozostałych województw m.in. Wołomin, Łomianki, Sośnicowice, Łazy, Mosina czy Kórnik. Ocena stanu gminy na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra, bowiem w 4 na 6 wskaźników sytuacja została oceniona jako sprzyjająca lub bardzo sprzyjająca, zaś ani jeden wskaźnik nie jest określony jako niesprzyjający. Oznacza to, że działania podejmowane przez władze gminy przynoszą efekty.

Jako filar działalności Gminy Myślenice w 2021 r. wskazać należy:

  • bardzo dobrą sytuację w sektorze gospodarki, która zapewnia bezpieczeństwo i swobodę finansową poprzez wpływy z PIT i CIT i podatków i opłat lokalnych w przyszłości, a jednocześnie odciąża potrzeby pomocowe w gminie;

  • zdrowie, pomoc społeczną i wsparcie dla mieszkańców, które dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, niskiemu bezrobociu mogą być świadczone na dobrym poziomie bez jednoczesnego obciążania nadmiernie finansów gminy;

  • edukację, która pomimo rosnących znacząco kosztów jest zorganizowana lepiej niż w większości podobnych JST.