REALIZACJa UCHWAŁ RADY Miejskiej


obszary UCHWAŁ RADY MiejskiejW 2021 r. Rada Miejska w Myślenicach podjęła 154 uchwały. Najwięcej uchwał zrealizowano z zakresu spraw finansowych. Na ich mocy dokonywano zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej, a także udzielano dotacji podmiotowych.


Drugim najczęściej poruszanym na sesjach rady obszarem były sprawy organizacyjno-ustrojowe. Radni decydowali o przynależności do poszczególnych związków i stowarzyszeń, wybrali nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz rozpatrywali różnorakie petycje i skargi.


Spora część uchwał odnosiła się także do spraw jednostek organizacyjnych.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej