Inicjatywa Lokalna i ZADANIA Sołeckie


INICJATYWA LOKALNAW 2021 r. odbył się jeden nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2021. Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:

  • pracę społeczną (np. organizacja imprezy);

  • świadczenie pieniężne;

  • świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia).

Z kolei wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

  • rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku);

  • organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy);

  • finansowy.

W ramach Inicjatywy Lokalnej Myślenice 2021 na realizację zadań przeznaczono 80.000 zł. Na konkurs wpłynęło 35 ofert na łączną kwotę 223.370 zł. 4 oferty z przyczyn formalnych nie podlegały ocenie. Na 2021 r. przyjęto do realizacji 28 inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Gminy Myślenice - oferty te otrzymały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, natomiast 3 inicjatywy nie osiągnęły minimalnej wymaganej liczby punktów.


35

Liczba ofert w ramach Inicjatywy Lokalnej 2020

28

Liczba projektów dofinansowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021

80 000

Wartość dofinansowania Gminy Myślenice do realizacji Inicjatywy Lokalnej 2021


Zdjęcie przedstawia spotkanie w sali.
Zdjęcie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice wręczającego dokumenty.


Wsparcie Gminy Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej 2021


Parafialne Święto plonów w Zasani - 2021 zdjęcie nr 1.
Zdjęcie przedstawia wieńce dożynkowe na ołtarzu w kościele w Zasani.
Zdjęcie przedstawia wieniec dożynkowy Zasani..
Parafialne Święto plonów w Zasadni 2021 - zdjęcie nr 2.
Parafialne Święto plonów w Zasani 2021 - zdjęcie nr 3.
Zdjęcie przedstawia kobiety z KGW w strojach ludowych.
Zdjęcie przedstawia stoisko z opłatkiem.
Akcja "Opłatek Maltański" na rynku w Myślenicach - zdjęcie nr 1.
Akcja "Opłatek Maltański" na rynku w Myślenicach - zdjęcie nr 2.
Akcja "Opłatek Maltański" na rynku w Myślenicach - zdjęcie nr 3.
Zdjęcie przedstawia małego uczestnika zawodów strażackich.
Zdjęcie przedstawia rozgrywki w piłce nożnej.Zadania SołeckieZadania sołeckie wykonane w 2021 r. w Gminie Myślenice

Oprócz zadań sołeckich wymienionych w powyższej tabeli, z budżetu gminy zostały wykonane następujące zadania:

  • W sołectwie Jawornik przy drodze wojewódzkiej zamontowano 2 wiaty przystankowe. Wartość zamówienia wyniosła 19.500 zł.

  • W sołectwie Poręba przy drodze powiatowej zamontowano 4 wiaty przystankowe. Wartość zamówienia wyniosła 39.500 zł.

  • W sołectwie Droginia zostały zamontowane 2 tablice informacyjne. Wartość zamówienia wyniosła 3.795 zł.


Zdjęcie przedstawia wiatę przystankową - zdjęcie nr 1.
Zdjęcie przedstawia wiatę przystankową - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną przy ulicy.
Zdjęcie przedstawia tablicę informacyjną.