myślenicka karta seniora


Myślenicka Karta Seniora
Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 96/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Myślenicka Karta Seniora".


Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej i promocyjnej, wprowadzającym system zniżek dla mieszkańców. Ma on na celu aktywizację społeczną seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji. Umożliwia on większy dostęp seniorów do produktów i usług oferowanych przez poszczególne podmioty i Partnerów Programu.
myślenicka karta seniora

Program „Myślenicka Karta Seniora”

adresowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych na terenie Gminy Myślenice.

Karta wydawana jest na wniosek seniora. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice


Karta wydawana jest bezpłatnie na czas realizacji programu i ważna jest z dokumentem potwierdzającym

tożsamość seniora.70

Liczba wydanych Kart w 2021 r.

1 000

Liczba wydanych Kart ogółem na 31.12.2021 r.

7

Liczba Partnerów Programu w 2021 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY
Myślenicka Karta Seniora - rewers

Ulgi w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Myślenice :

  • 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za wstęp do kina prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu;

  • 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aquarius;

  • 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie ze strzelnicy prowadzonej przez Spółkę „Sport” Myślenice.


Ulgi i preferencje na usługi i produkty oferowane przez Partnerów Programu.

Pełna lista Partnerów "Myślenickiej Karty Seniora" oraz oferowanych rabatów dostępna jest poniżej.pełna lista Partnerów myślenickiej karty seniora - sprawdź