Raport o stanie Gminy Myślenice w 2021 rokuBurmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka


Szanowni Państwo,

Każdy z nas z osobna, ale również jako Wspólnota zmuszeni jesteśmy w ostatnim czasie stawiać czoła wielu przeciwnościom. Choć myśli nas wszystkich i ostatnie działania skupiają się na niesieniu pomocy naszym sąsiadom - Ukraińcom, to poprzedni rok zdominowany był przez pandemię i rosnące koszty zadań z jakimi na co dzień radzi sobie samorząd.

Pomimo tego, w 2021 r. skutecznie rozwijaliśmy usługi skierowane bezpośrednio do Was, mieszkańców Gminy Myślenice. Utwardziliśmy i wyremontowaliśmy ponad 7 km dróg gminnych, powstało ponad 1,2 km nowych tras rowerowych i chodników. Zorganizowaliśmy wiele imprez gminnych o charakterze kulturalnym i sportowym. Ponownie po pandemii, miało miejsce w Gminie Myślenice głosowanie nad budżetem obywatelskim, na realizację którego przeznaczono rekordowe 1.076.200 zł.

Te i wiele innych działań realizowanych w 2021 r. przedstawiamy w raporcie o stanie Gminy Myślenice za 2021 r., którego lekturę gorąco polecam.

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz potencjał na tle podobnych do nas gmin, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To dokument o nas samych, dla nas samych - mieszkańców Gminy Myślenice!

Dla Państwa wygody raport po raz kolejny przedstawiamy w formie strony internetowej. Nasze działania są transparentne i chcemy, aby taki był też ten raport. Zachęcamy do udostępniania linku wśród znajomych mieszkańców!Jarosław Szlachetka

B​urmistrz Miasta i Gminy MyśleniceCO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?
Jak wypadamy na tle innych gmin?

Mapka z gminami należącymi do grupy porównawczej

Aby zweryfikować tempo rozwoju gminy, porównujemy się do 75 innych jednostek, które również są miejsko-wiejskimi strefami zewnętrznymi ośrodków wojewódzkich.

Ogólna Ocena Rozwoju - wykres.

Względem pozycji w 2020 r., sytuacja Gminy Myślenice w 2021 r. uległa znacznej poprawie, w szczególności w obszarze infrastruktury, demografii i edukacji.